FTK 2017 előadások folyamatosan frissülő listája

 • Szabó Szilárd – Balázs Boglárka – Kovács Zoltán – Kertész Ádám, Debreceni Egyetem: Lehet-e MODIS felvételekből klímaváltozási trendet becsülni?
 • Zboray Zoltán, NFM-MŰI: A Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) projekt szakmai háttere, előzmények, feladatok, jövőkép.
 • Bekő László, Burai Péter, Sporcic Deán, Kovács Zoltán, Lénárt Csaba, Eszterházy Károly Egyetem: Távérzékelésre alapozott inváziós fafaj kezelés a detektálástól a gyérítésig
 • Enyedi Péter, Kiss Alida, Hunyadi Gergely, Takács László, Tomor Tamás, Eszterházy Károly Egyetem:Távérzékelt adatok az önkormányzati feladatellátás szolgálatábanBertalan László – Kozics Anikó – Tóth Csaba – Szabó Gergely, Debreceni Egyetem: Mikrodomborzat fotogrammetriai modellezése hortobágyi szikpadkák példáján
 • Petrik Ottó, BFKH: Műholdas Sentinel adatok feldolgozása
 • Maucha Gergely, BFKH: Talaj degradáció térképezése a Copernicus program keretében
 • Takács András Attila PhD., FVM: Természetvédelmi stratégiai vizsgálatok projekt (KEHOP 4.3.0.) aktuális térinformatikai vonatkozású eredményei
 • Lehoczki Róbert, BFKH: Ökoszisztéma alaptérkép készítése a KEHOP-430 projekt keretében, gyakorlati vonatkozások
 • Kristóf Dániel, BFKH: Hosszú távú távérzékelési vizsgálatok és tervek
 • habil Jancsó TamásÓbudai Egyetem, AMK Kamerakalibráció és automatizált képillesztés tapasztalatai
 • Szikszai Csaba, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Fel nem robbant bombák keresése légi felvételeken.
 • Koós Sándor – Mészáros János, Árvai Mátyás, Gedeon Csongor, Csáfordi Péter, Tóth Tibor, Pásztor László, MTA ATK, TAKI Felszín közeli távérzékelés földön és levegőben – avagy UAV és talajradar adatok egyidejű felhasználásának lehetőségei
 • Szatmári József – Árvai Mátyás, Szilassi Péter, Mészáros János, Koós Sándor, Deák Márton, Papp Levente, Takács Katalin, Bíró Csaba, Pásztor László, SZTE, MTA ATK, TAKIÖzönnövény vizsgálatok a Duna-Tisza-közén UAV platformról
 • Kolesár András: Közösségi fotogrammetria
 • Király Géza 1, Balla Csilla 2, Barton Iván 1, Mészáros György 2, Petrányi Bernadett 2, Szabó Károly 3: Digitális Felszínmodellek és erdészeti felhasználásuk vizsgálata.(1: Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Földmérési és Távérzékelési Tanszék; 2: Budapest Főváros Kormányhivatal, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 3: Vas Megyei Kormányhivatal, Erdészeti Osztály, Sopron)
 • Mikus Gábor, BFKH: A mezőgazdasági célú öntözés engedélyeztetésének térinformatikai és távérzékeléses támogatása
 • Balla Csilla, BFKH: PhoWo-2017
 • Kovács I.P. – Bugya T. – Riccardi P. PTE, TTK : Felszíndeformációk feltárása ERS, Envisat és Sentinel-1 felvételek alapján
 • Mihály Szabolcs, Remetey-Fülöpp Gábor, Palya Tamás, BFKH: Földmegfigyelés a Fenntartható Fejlődési Célok elérése szolgálatában.
 • Boudewijn van Leeuwen, Kovács Ferenc, Tobak Zalán SzTE, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék: Aktív és passzív távérzékelési adatokon alapuló operatív belvíz monitoring alapjainak kidolgozása és a további fejlesztési irányok
 • Arnaud Durand, EU Space Imaging: European Space Imaging – Products and Services from the leading VHR satellite provider.
 • Alfredo Lorenzo, Trimble Geospatial: Earth Observation updates from Trimble – Neural Networks and more
 • Tamás J. 1, Gross M.2, Riczu P.1, Nagy, A.1, Kiss N.1, Gálya B.1,: A pontfelhőbe burkolt legelő (1:Debreceni Egyetem, 2. Eurosense kft.)
 • Kozma-Bognár Veronika – Enyedi Attila – Dr. Berke József – Kákonyi Gábor: Az elmúlt 15 év a Fény, a Térkép és a Kép tükrében
 • Mándi-Nagy Péter (AntaresNav) Nyőgéri Gábor (GeoX) – Prajczer Tamás (GeoX): Az ígéret szép szó ….
 • Ronczyk Levente, Pécsi Tudományegyetem, Big data kihívás a földmegfigyelésben.
 • Illés Gábor, ERTI: Az Indonéz Tőzeg Díj sztori végkifejlet