FÉNY – TÉR – KÉP 2017 – Letölthető előadásokkal

FÉNYKÉP, TÉRKÉP,   FÉNY – TÉR – KÉP

 

TÁVÉRZÉKELÉS,  KÉPFELDOLGOZÁS,  FOTOGRAMMETRIA,  TÉRINFORMATIKA, 2017

 

Helyszín:  VVSI Sport hotel

http://vvsi.hu/

(Fotó: Dr. Takács András Attila)

 

Október 12. Csütörtök

10.00 – 12.30  Cs-1 szekció,

Dr. Matók Éva, NFM, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály, Pilóta nélküli légijármű osztály: A pilóta nélküli légijárművek alkalmazásának jelenlegi szabályai.

Zboray Zoltán, NFM-MŰI: A Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) projekt szakmai háttere, előzmények, feladatok, jövőkép

Dr. Mikus Gábor, BFKH:  A mezőgazdasági célú öntözés engedélyeztetésének térinformatikai és távérzékeléses támogatása

Alfredo Lorenzo, Trimble Geospatial:  Earth Observation updates from Trimble – Neural Networks and more

Deák Márton, Lechner Nonprofit kft.: Az Állami Középület Kataszter – épületfelmérés nagy léptékben

Csornai G, Suba Zs, Bánhalminé Nemes K., Cosima kft.: Növényfejlődés vizsgálat és termésmérés műhold-felvételekkel szántóterületeken, tábla és precíziós részletességgel.

Kolesár András: Közösségi fotogrammetria.

 

13.30 – 16.00 Cs-2 szekció

Takács András Attila PhD., FVM:  Természetvédelmi stratégiai vizsgálatok projekt (KEHOP 4.3.0.) aktuális térinformatikai vonatkozású eredményei

Dr. Lehoczki Róbert, BFKH:  Ökoszisztéma alaptérkép készítése a KEHOP-4.3.0. projekt keretében, gyakorlati vonatkozások

Dr. Petrik Ottó, BFKH: Műholdas Sentinel adatok feldolgozása

Tamás J. , Gross M., Riczu P., Nagy, A., Kiss N., Gálya B.,: A pontfelhőbe burkolt legelő

Török Ágnes, Légtér.hu kft.: A drónokra vonatkozó jogszabályi környezet és annak gyakorlati alkalmazása.

Király Géza, Balla Csilla , Barton Iván , Mészáros György , Petrányi Bernadett , Szabó Károly: Digitális Felszínmodellek és erdészeti felhasználásuk vizsgálata

Verőné Wojtaszek Malgorzata, Óbudai Egyetem, AMK: Távérzékelési technológiák  precíziós mezőgazdaságban.

16.30 –  18.30 Cs-3 szekció

Arnaud Durand, European Space Imaging – Products and Services from the leading VHR satellite provider

Szatmári József – Árvai Mátyás, Szilassi Péter, Mészáros János, Koós Sándor, Deák Márton, Papp Levente, Takács Katalin, Bíró Csaba, Pásztor László, SZTE, MTA ATK, TAKI: Özönnövény vizsgálatok a Duna-Tisza-közén UAV platformról.

Dr. habil Jancsó Tamás, Óbudai Egyetem, AMK  Kamerakalibráció és automatizált képillesztés tapasztalatai

Jung András, Varga Zsófia, Sillinger Fanni, Csima György, Tóth Veronika Zsófia, Matus László, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Műszaki Tanszék:  Tendenciák a hyperspektrális képalkotás és terepi spektroszkópia területén.

Ronczyk Levente, Pécsi Tudományegyetem,  Big data kihívás a földmegfigyelésben

Dr. Szikszai Csaba, Nemzeti Közszolgálati Egyetem:  Fel nem robbant bombák keresése légi felvételeken

 

20.00 – 22.00 Cs-4 szekció

Balla Csilla, BFKH: PhoWo-2017

Kovács I.P. – Bugya T. – Riccardi P. PTE, TTK : Felszíndeformációk feltárása ERS, Envisat és Sentinel-1 felvételek alapján.

Illés Gábor, NAIK, ERTI:  Az Indonéz Tőzeg Díj sztori végkifejlet

Dr. Kozma-Bognár Veronika – Enyedi Attila – Dr. Berke József – Kákonyi Gábor: Az elmúlt 15 év a Fény, a Térkép és a Kép tükrében

 

Október 13. Péntek

9.00 – 10.30 P-1 szekció

Mihály Szabolcs, Remetey-Fülöpp Gábor, Palya Tamás, BFKH:  Földmegfigyelés a Fenntartható Fejlődési Célok elérése szolgálatában

Mándi-Nagy Péter (AntaresNav) Nyőgéri Gábor (GeoX) – Prajczer Tamás (GeoX): Az ígéret szép szó ….

Bartalis Zoltán, European Space Agency: Földmegfigyelés az Európai Űrügynökségnél – Újabb fejlemények

Boudewijn van Leeuwen, Kovács Ferenc, Tobak Zalán SzTE, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék:  Aktív és passzív távérzékelési adatokon alapuló operatív belvíz monitoring alapjainak kidolgozása és a további fejlesztési irányok

Czimber Kornél – Barton Iván, Soproni Egyetem Sentinel 2 idősoros felvételek objektum alapú osztályozása az atmoszférikus korrekció kihagyásával

 

11.00 – 13.30 P-2 szekció

Dr. Kristóf Dániel, BFKH:  Hosszú távú távérzékelési vizsgálatok és tervek.

Bekő László, Burai Péter, Sporcic Deán, Kovács Zoltán, Lénárt Csaba, Eszterházy Károly Egyetem:  Távérzékelésre alapozott inváziós fafaj kezelés a detektálástól a gyérítésig

Enyedi Péter, Kiss Alida, Hunyadi Gergely, Takács László, Tomor Tamás, Eszterházy Károly Egyetem: Távérzékelt adatok az önkormányzati feladatellátás szolgálatában

Bertalan László – Kozics Anikó – Tóth Csaba – Szabó Gergely, Debreceni Egyetem: Mikrodomborzat fotogrammetriai modellezése hortobágyi szikpadkák példáján

Maucha Gergely, BFKH:  Talaj degradáció térképezése a Copernicus program keretében

Szabó Szilárd – Balázs Boglárka – Kovács Zoltán – Kertész Ádám, Debreceni Egyetem: Lehet-e MODIS felvételekből klímaváltozási trendet becsülni?

Koós Sándor – Mészáros János, Árvai Mátyás, Gedeon Csongor, Csáfordi Péter, Tóth Tibor, Pásztor László, MTA ATK, TAKI Felszín közeli távérzékelés földön és levegőben – avagy UAV és talajradar adatok egyidejű felhasználásának lehetőségei